SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Usługi rachunkowości dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Koszt usług uzależniony jest m. in. od:

  • formy ksiąg podatkowych – Księgi Handlowe, KPiR, ryczałt
  • formy prawnej – osoba fizyczna, spółka cywilna, Spółka z o. o.
  • branży – działalność usługowa, handlowa, produkcyjna
  • liczby dokumentów i zapisów księgowych
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • stopnia złożoności rozliczeń podatkowych
  • innych czynników – firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.